Thông tin liên hệ

128 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, TP. HCM

Tel:(08) 6299 3146 – 6274 3670

Email:nhainlengoc@gmail.com-nhainlengoc@yahoo.com

CHI NHÁNH : CỬA HÀNG LÊ NGỌC 2

178 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP. HCM

Tel:(08) 6270 30 56 – 3835 7798

Email:nhainlengoc2@gmail.com-nhainlengoc2@yahoo.com

  • Liên hệ